บาคาร่า กับลักษณะการลงทุน ที่จะส่งผลเสียต่อการลงทุนได้

บาคาร่า กับลักษณะการลงทุน ที่จะส่งผลเสียต่อการลงทุนได้

พฤติกรรมในการลงทุนบาคาร่า ที่นักลงทุนแต่ละคนมี ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลาย และแตกต่างกันออกไป จะทำให้ได้รับชัยชนะที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งมันจะส่งผลเสียให้กับผลลัพธ์ในการลงทุน ที่มันจะส่งให้เสียให้กับทุกคนได้

บาคาร่า

ลักษณะของการลงทุนบาคาร่า ที่ส่งผลเสียให้กับการลงทุนตลอด

  • มองว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญ หรือไม่สำคัญก็ตาม มีจิตใจที่จะมุ่งมั่น แต่จะไปลงทุน เพื่อที่จะสร้างกำไรรายได้ให้กับตัวเอง โดยที่ไม่ได้มองบริบทรอบข้าง หรือไม่ได้มองสิ่งแวดล้อมรอบข้างเลย ว่ามันมีเรื่องอะไรที่จำเป็นจะต้องทำ หรือควรที่จะต้องทำบ้าง ตัดทุกอย่างออกให้พ้นตัว แล้วมุ่งที่จะไปลงทุนเพียงอย่างเดียว
  • มีความใจร้อน อยากที่จะไปลงทุน อยากที่จะชนะการลงทุนอยู่ตลอดเวลา จนไม่ได้มีการเตรียมตัว ในการวางแผนก่อนการลงทุนบาคาร่า ให้มีความรอบคอบ เตรียมความพร้อมสำหรับการจะรับมือ กับการลงทุนอย่างแท้จริง เวลาที่จะไปลงทุน ก็จะเกิดความสับสน ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจลงไปในทิศทางไหน
  • รู้ว่าตัวเองมีจำนวนของเงินทุนที่จำกัด แต่ก็ไม่ได้กำหนดขอบเขตให้ชัดเจน ว่าจะลงทุนด้วยจำนวนต้นทุนที่เท่าไหร่ เลือกที่จะไปลงทุนแบบที่ไม่มีการตีกรอบ ว่าสามารถที่จะลงทุนได้มากน้อยขนาดไหน ทำให้ทุกคนลงทุนแบบเกินตัว ซึ่งผลลัพธ์จากการลงทุน จะออกมาในรูปแบบที่ค่อนข้างแย่ เพราะทุกคนใช้เงินทุนหนักเกินตัว
  • มีความทะนงตัว คิดว่าตัวเองนั้นมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนที่มากพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการลงทุนมากมาย สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ในการลงทุนบาคาร่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ในขณะที่ลงทุนอยู่ สามารถเอาอยู่แน่นอน ซึ่งถ้าทุกคนมีความคิดแบบนี้ ในขณะที่กำลังลงทุนอยู่ มันจะทำให้ทุกคนเกิดความประมาท ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวได้ง่ายมาก

ลักษณะของการลงทุนบาคาร่าแบบนี้ ไม่เคยส่งผลดีต่อผลลัพธ์ในการลงทุนได้เลยสักครั้ง มันจะส่งผลเสีย ทำให้การลงทุนเกิดความล้มเหลว แม้ว่าทุกคนจะมีต้นทุนในจำนวนที่สูงมากขนาดไหน พร้อมสำหรับการที่จะไปลงทุนขนาดไหน แต่มันมีโอกาสสูงมาก ที่ทุกคนจะเกิดความล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุน